Onderzoek : Distraction Test (SI)
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:
De patient ligt op zijn rug. De therapeut geeft gelijktijdig druk op bijde SIAS naar posterior (Laslett, armen parallel) of naar lateraal (Wurff, armen gekruist). Het beoogde effect is een distractie van het anteriore gedeelte van het SI. Deze druk wordt langzaam opgebouwd en ongeveer 20-30sec volgehouden. Zodra de bekende pijn optreedt, wordt de test beeindigt. 

Positive test:

Bij gevoeligheid hiervoor herkent de patiënt de optredende pijn. 

Sensitiviteit : 43 procent.
Specificiteit : 78 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:
Bij deze test komt spanning op de anteriore ligamenten, terwijl gelijktijdig een compressie van het SI-gewricht posterior optreedt.

Literatuur : A multitest regimen of pain provocation tests as an aid to reduce unnecessary minimally invasive sacroiliac joint procedures