Onderzoek : Cluster van Arab
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:
Arab (2008) gebruikt drie testen, waarvan drie positief zijn moeten.

Deze testen zijn:

  1. Faber
  2. Thigh Thrust
  3. Restricted Hip Abduction.

Voor de beschrijving van de testen op zich wordt verwezen naar het kopje "SI-provocatietests" verder boven op deze pagina.

Positieve test:
een test wordt dan als positief aangezien als de test de voor de patiënt herkenbare klachten provoceert, onder L5 in de SI-regio. Het cluster is positief, wanneer alle testen positief zijn.  

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

de auteur gaf geen onderbouwing aan voor de keuze voor deze tests.

Literatuur : Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint.