Onderzoek : Pressure Provocation Test
Titel : Cubitaal tunnel syndroom
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving uitvoering van de test:

De patiënt zit met zijn onderarm gesupineerd en zijn elleboog in 20° flexie. De onderzoeker houdt zijn wijsvinger en middelvinger 60 seconden op de nervus ulnaris proximaal van de cubitale tunnel. De test is positief wanneer de patiënt tijdens de uitvoering van de test dezelfde klachten ervaart.

 

 

Sensitiviteit : 89 procent.
Specificiteit : 99 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In het wetenschappelijk artikel (Cheng, 2008) komt naar voren dat de Pressure provocation test kan worden gebruikt om het cubitaal tunnel syndroom aan te tonen. Dit artikel is beoordeeld met een score 8 op de QUADAS. Dit wil zeggen dat het artikel matig van kwaliteit is, omdat er minimaal een score van 10 moet zijn op methodologische kwaliteit om een goed te scoren. Het andere wetenschappelijke artikel (Novak et al., 1994) geeft echter aan dat naast de specificiteit ook de sensitiviteit hoog scoort. Ook dit artikel is matig beoordeeld met een 7 op de QUADAS score. Door de geringe onderlinge verschillen en beperkt aantal artikelen, is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden, ondanks het feit dat de test ernaar neigt beter te zijn in het aantonen dan het uitsluiten van het cubitaal tunnel syndroom.

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.