Onderzoek : Moving Valgus Stress Test
Titel : Instabiliteit elleboog
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving uitvoering van de test:

De patiënt staat in een rechtopstaande positie, waarbij de schouder in 90° abductie is.  Met de elleboog in volledige flexie van 120° wordt een geringe valgus kracht van de elleboog gebruikt tot de schouder volledige exorotatie bereikt. Met een constante valgus kracht wordt de elleboog snel naar 30° extensie gebracht. Wanneer de patiënt  bij het geforceerd strekken van de elleboog vanuit een geflecteerde positie tussen de 120° en 70° mediale pijn van de elleboog ervaart, is de test positief.

 

Sensitiviteit : 100 procent.
Specificiteit : 75 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In het wetenschappelijk artikel (O'Driscoll, Lawton, & Smith, 2005) komt naar voren dat de Moving valgus stress test kan worden gebruikt om instabiliteit van de elleboog uit te sluiten. Dit artikel is beoordeeld met een 10 op de QUADAS. Dit wil zeggen dat het artikel goed van kwaliteit is. Aangezien slechts één artikel met een kleine populatie in dit literatuuronderzoek voor deze test is gebruikt, is het niet mogelijk om een goed onderbouwde en eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.