Onderzoek : Carpal Compression test
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

vermoeden van carpaal tunnel sybdroom , CTS

Flexie van de pols

druk (150mmHg) ter plaatse van de carpale tunnel gedurende ½ minuut

optreden van de bedoelde symptomen binnen de 30 seconden

 

Sensitiviteit : 87 procent.
Specificiteit : 90 procent.
Opmerking :

Prevalentie vrouw 4,5 per 1000, man 1,3 per 1000

specifieker dan teken van Tinel en/of Manoevre van Phalen

 

Literatuur : A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome