Onderzoek : Hand elevation test
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

Doel

vermoeden van carpaal tunnel syndroom , CTS

Uitvoering

Houd beide handen boven het hoofd geheven

gedurende 1 minuut

Positief

optreden van de bedoelde symptomen

 

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

sensitiviteit en specificiteit vergelijkbaar met teken van Tinel en/of Manoevre van Phalen

 

Literatuur :