Onderzoek : Manoeuvre van Phalen
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

vermoeden van carpaal tunnel syndroom , CTS

polsen in volledige palmair flexie gedurende 1 minuut

optreden van de bedoelde symptomen binnen 30 sec

Beschrijving uitvoering van de test:
De onderzoeker staat voor de patiënt en brengt beide polsen van de patiënt in maximale (palmair)flexie. Deze positie wordt voor één minuut aangehouden door beide polsen van de patiënt tegen elkaar aan te duwen. Wanneer de patiënt tintelingen in de duim, wijsvinger, middelvinger of laterale helft van de ringvinger voelt, is de test positief. Er is dan een indicatie voor een carpaal tunnel syndroom, dat wordt veroorzaakt door druk op de nervus medianus.


 

Sensitiviteit : 68 procent.
Specificiteit : 73 procent.
Opmerking :

Prevalentie vrouw 4,5 per 1000, man 1,3 per 1000 

minder specifiek dan teken van Tinel

Doel van de test:
In de systematic review (MacDermid & Wessel, 2004) komt niet duidelijk naar voren of de Phalen’s test goed is in het aantonen of uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom. In deze review neigt de test ernaar beter te zijn in het aantonen dan het uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 9 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review goed van kwaliteit is. Andere wetenschappelijke artikelen geven echter verschillende cijfers weer omtrent de sensitiviteit en specificiteit van deze test. Door de onderlinge verschillen, is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

 

 

Literatuur : A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome