Onderzoek : Manoeuvre van Phalen
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

doel

vermoeden van carpaal tunnel syndroom , CTS

Uitvoering

De onderzoeker staat voor de patiënt en brengt beide polsen van de patiënt in maximale (palmair)flexie.

Deze positie wordt voor één minuut aangehouden door beide polsen van de patiënt tegen elkaar aan te duwen.

polsen in volledige palmair flexie gedurende 1 minuut

positief

Wanneer de patiënt tintelingen in de duim, wijsvinger, middelvinger of laterale helft van de ringvinger voelt, is de test positief.

Er is dan een indicatie voor een carpaal tunnel syndroom, dat wordt veroorzaakt door druk op de nervus medianus.

optreden van de bedoelde symptomen binnen 30 sec

Sensitiviteit : 68 procent.
Specificiteit : 73 procent.
Opmerking :

minder specifiek dan teken van Tinel

Doel van de test

In de systematic review (MacDermid & Wessel, 2004) komt niet duidelijk naar voren of de Phalen’s test goed is in het aantonen of uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom.

In deze review neigt de test ernaar beter te zijn in het aantonen dan het uitsluiten van het carpaal tunnel syndroom.

Deze review is beoordeeld met een 9 op de AMSTAR.

Dit wil zeggen dat de review goed van kwaliteit is.

Andere wetenschappelijke artikelen geven echter verschillende cijfers weer omtrent de sensitiviteit en specificiteit van deze test.

Door de onderlinge verschillen, is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

 

 

Literatuur : A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome