Onderzoek : Proef van Finkelstein
Titel : M. de Quervain
Prevalentie : 90 per 1000.

Beschrijving :

Doel

De-Quervain syndroom

Uitvoering

De patiënt zit of staat en maakt een vuist met de duim in de vingers.

De onderzoeker stabiliseert de onderarm en devieert de pols naar de ulnaire zijde. 

 

bij ulnair deviatie van de pols

test wordt specifieker als het eerste metacarpale wordt gefixeerd

Positief

De test is positief wanneer de patiënt pijn ervaart ter hoogte van de pezen van de m. abductor pollicis longus en m. extensor pollicis brevis.

pijn bij strekken van de duim, tractie aan de duim

pijn bij sterkken van de duim

Dit indiceert een paratenonitis van deze twee pezen.

Aangezien deze test discomfort kan veroorzaken bij individuen zonder klachten, moet de onderzoeker de pijn vergelijken met de niet-aangedane zijde.

Alleen wanneer de patiënten dezelfde klachten ervaart, kan de test als positief beschouwd worden.

 

Sensitiviteit : 81 procent.
Specificiteit : 50 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

Er is één artikel (Alexander et al., 2002) in Cook (2012) gevonden, waarin naar voren komt dat de Finkelstein test kan worden gebruikt om de Ziekte van De Quervain uit te sluiten. Het artikel is beoordeeld in Cook (2012) met een score van 9 op de QUADAS. Dat betekent dat het artikel matig van kwaliteit is. Het artikel kon echter niet in fulltext op internet geopend worden, waardoor het niet mogelijk is om een goed onderbouwde en eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

 

Literatuur : The Extensor Pollicis Brevis Entrapment Test in the Treatment of de Quervain's Disease