Onderzoek : FABER/Patrick's test
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering

De patient ligt in ruglig op de behandelbank, de onderzoeker staat aan de zijkant.

Een been blijft gestrekt liggen, terwijl aan de testkant de heup naar flexie, abductie en exorotatie gebracht wordt.

De knie is in flexie, zodat de hiel tegen het contralaterale knie aan ligt.

De onderzoeker fixeert de contralaterale SIAS en geeft druk op de geflecteerde knie. 

Positive test:

Test is positief als herkenbare diepe pijn in de heup of rond het heupgewricht ontstaat.

 

Sensitiviteit : 60 procent.
Specificiteit : 20 procent.
Opmerking :

Sensitiviteit

De gevonden sensitiviteitswaarden zijn over het algemeen gemiddeld tot goed behalve de studie van Troelsen ea. (2009) met een lage sensitiviteitswaarde.

De studiekwaliteit is in het algemeen goed behalve het artikel van Clohisy ea. (2009) die een slechte kwaliteitsscore op de JADAD en QUADAS heeft. De van Clohisy geleverde waarden zijn dus geen sterk bewijs.

Specificiteit

Er zijn helaas alleen twee studies beschikbaar die specificiteitswaarden leveren. Dit is terug te voeren op het studie-design waar in de meeste gevallen geen controle groep bestond die negatief gediagnosticeerd  is geweest. Het berekenen van specificiteitswaarden was dus niet mogelijk.

De gevonden specificiteitswaarden laten echter zien dat de specificiteit van de Patrick’s test heel laag is en dat de test dus niet geschikt is om een dysfunctie AAN te tonen.

Validiteit

Er zijn geen specifieke validiteitswaarden beschikbaar maar bij nader inzien van de gevonden sensitiviteitswaarden kan je concluderen dat je de test goed kunt gebruiken om intra-articulaire dysfuncties/laesies uit te sluiten. Omdat de specificiteitswaarden slecht zijn is de test echter niet geschikt om intra-articulare laesies aan te tonen.

Literatuur : Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint.