Onderzoek : Anterior impingement test
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patiënt ligt op zijn rug terwijl de onderzoeker het aangedane been in 90 ° flexie, adductie en endorotatie tot de eindstand beweegt.

Positive test:

De test is positief als de karakteristieke pijn tijdens de bewegingen ontstaat.

Sensitiviteit : 80 procent.
Specificiteit : 90 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Een aantal artikelen geeft waardes voor de anterior impingement test met gemiddelde scores van gemiddeld tot goed. Hananouchi ea. (2012) geeft de slechtste waard met 50%. Gezien de methodologische kwaliteit lijkt de test dus goed geschikt te zijn om intra-articulare laesis van de heup uit te sluiten. (alleen Clohisy ea. (2009) heeft een slechte kwaliteits-score)

{slider Specificiteit}

Martin ea. (2008) en Hananouchi ea. (2012) leveren beide waardes voor de specificiteit van de anterior impingement test. Hananouchi levert een goede waarde van 88% Martin een heel slechte van 10%. Beide artikelen hebben een moderate tot goede score op de JADAD en QUADAS scale wat betekend dat er geen preciese uitspraak over de specificiteit gedaan kan worden.

{slider Validiteit}

Gebaseerd op de sensitiviteits- en specificiteitswaarden kan je de test goed gebruiken om intra-articulare disfuncties/laesis uit te sluiten. De test is matig geschikt om laesies aan te tonen.

{/sliders}

Literatuur : Anterior impingement test for labral lesions has high positive predictive value