Onderzoek : Anterior impingement test
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patiënt ligt op zijn rug terwijl de onderzoeker het aangedane been in 90 ° flexie, adductie en endorotatie tot de eindstand beweegt.

Positive test:

De test is positief als de karakteristieke pijn tijdens de bewegingen ontstaat.

Sensitiviteit : 80 procent.
Specificiteit : 90 procent.
Opmerking :
Literatuur : Anterior impingement test for labral lesions has high positive predictive value