Onderzoek : Dial test
Titel :
Prevalentie : per 1000.

Beschrijving :

uitvoering

Patient in buikligging

knieen 45° gebogen

omvat de voeten

draai de voeten naar buiten

positief

positief als er een hoekverschil is

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :
Literatuur :
Labels