Onderzoek : Apley's test
Titel : Meniscus laesie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Patiënt ligt op zijn buik. De knie wordt in een hoek van 90° flexie gebracht. omvat de calcaneus en brengt de voet van de patiënt in exorotatie, waarbij er een compressie wordt gegeven op de tibia naar beneden. herhaal dit met de voet in endorotatie. Positief als de pijn in de knie ter hoogte van de meniscus, mediaal of lateraal ontstaat  

Test beschrijving
Patiënt ligt op zijn buik. De knie wordt in een hoek van 90° flexie gebracht. De niet gelijknamige hand van de onderzoeker omvat de calcaneus en brengt de voet van de patiënt in exorotatie, waarbij er een compressie wordt gegeven op de tibia naar beneden. Dit wordt ook gedaan met de voet in endorotatie.

Theoretische onderbouwing
Het is gebleken dat het meniscusletsel ontstaat doordat er gewicht op het kniegewricht staat en waarbij een rotatie plaats vindt. Door compressie te geven wordt er druk op de meniscus gegeven, zodra er een rotatie aan toe wordt gevoegd wordt de meniscus nog meer ingeklemd. Dit is wat er bij de Apley Test wordt gedaan.

Positieve test
Wanneer de pijn in de knie ter hoogte van de meniscus, mediaal of lateraal, is toegenomen is de test positief.

Sensitiviteit : 15 procent.
Specificiteit : 90 procent.
Opmerking :

Het is gebleken dat het meniscusletsel ontstaat doordat er gewicht op het kniegewricht staat en waarbij een rotatie plaats vindt. Door compressie te geven wordt er druk op de meniscus gegeven, zodra er een rotatie aan toe wordt gevoegd wordt de meniscus nog meer ingeklemd.

Literatuur : The diagnosis of meniscus injuries; some new clinical methods.