Onderzoek : (cervical) distraction test
Titel : Cervicale radiculopathie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

De doelstelling op de site is als volgt:
Bij patiënten die radiculaire klachten hebben ervaren in de geschiedenis en bij wie tijdens het onderzoek radiculaire klachten ervaren wordt.

Echter is er na het literatuuronderzoek naar voor gekomen dat de test voor het volgende doeleinde gebruikt wordt:
Het uitsluiten van radiculopathie

 Beschrijving Distraction test

  1. De uitgangshouding van de patiënt is in rug lig.
  2. De onderzoeker zit achter de patiënt met een hand onder de rand van het occiput en een hand onder de kin, of beide handen onder de rand van het occiput en hij geeft een loodrechte tractie richting craniaal (zie ook filmpje).
  3. De test is positief wanneer de herkenbare radiculaire symptomen afnemen tijdens het uitvoeren van de tractie.

Sensitiviteit : 48 procent.
Specificiteit : 95 procent.
Opmerking :
Literatuur : A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty