Onderzoek : Active Straight Leg Raise Test
Titel : Bekkeninstabiliteit (zwangerschap)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitgangspositie is rugligging met beide benen gestrekt en de voeten 20 cm uit elkaar.

Aan de persoon wordt de instructie gegeven om de benen één voor één op te tillen tot 20 cm hoogte zonder het been te buigen (zie afbeelding  1).

Vervolgens wordt gevraagd hoeveel moeite het kost aan de hand van een zes-punt schaal:

  • totaal geen moeite = 0;
  • nauwelijks moeite = 1;
  • enige moeite = 2;
  • veel moeite = 3;
  • zeer veel moeite = 4;
  • niet in staat = 5.

De score wordt van beide benen bij elkaar opgeteld en loopt van 0-10.

Hoewel in het proefschrift van Mens een somscore van 1 of hoger als positief wordt beschouwd, wordt in de praktijk vaak een score van 3 of hoger aangehouden.

Sensitiviteit : 22 procent.
Specificiteit : 85 procent.
Opmerking :
Literatuur : Inter-rater agreement, sensitivity, and specificity of the prone hip extension test and active straight leg raise test