Onderzoek : O’Brien’s test (active compression test)
Titel : Acromio-claviculair probleem
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

Acromio-claviculair probleem

Uitvoering

De patiënt wordt gevraagd om de aangedane arm in 90 graden anteflexie, 10 graden adductie en een maximale interne (endo) rotatie te houden.

De therapeut zal vervolgens een neerwaartse druk uitoefenen op de pols van de aangedane arm.

De patiënt wordt gevraagd deze druk tegen te houden en mogelijke pijn op de schouder (AC gewricht) of in de schouder (SLAP laesie) aan te geven.

Daarna wordt gevraagd om de aangedane arm in een maximale externe (exo) rotatie te bewegen.

De neerwaartse druk wordt dan herhaald.

 

staand, schouder in 90° anteflexie en 10° adductie

de onderzoeker legt de hand op de onderarm van de patiënt

de patiënt wordt gevraagd om de schouder eerst in volledige endorotatie te brengen (duimen omlaag), waarna de onderzoeker neerwaartse druk geeft.

De patiënt dient de arm in dezelfde positie te houden. 

Dit wordt herhaald met de schouder in exorotatie.

Positief

pijn ter plaatse van het AC gewricht, meer uitgesproken met de arm in endorotatie

Een positieve test wordt gekenmerkt door pijn of een pijnlijke click bij de interne rotatie van de schouder, bij de externe rotatie is er minder tot geen pijn aanwezig.

Sensitiviteit : 70 procent.
Specificiteit : 55 procent.
Opmerking :

theoretische uitleg

tijdens deze test wordt het relatief laag gelegen acromion door het tuberculum majus naar boven gedrukt waarbij er compressie optreedt in het AC-gewricht. 

Met de schouder in exorotatie draait het tuberculum majus langs het acromion

Beeld positieve test

https://youtu.be/LCBnJCsC5hI

 

Literatuur : The active compression test: a new and effective test for diagnosing labral tears and acromioclavicular joint abnormality