Onderzoek : Voorste schuiflade test (Anterior drawer sign)
Titel : Kruisband letsel
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

Voorste kruisband letsel

Uitvoering

De patiënt ligt op de rug met heup in 45° flexie en de knie in 90° flexie. 

rugligging knie 90° gebogen, voet op de bank

De onderzoeker omvat met beide handen de tibia met de duimen aan de voorzijde op het tibia plateau.

Let er hierbij op dat het tibia niet gedraaid is en dat de hamstrings ontspannen zijn.

omvat de tibia ter hoogte van de tuberositas met beide handen, fixeer de voet (door erop te gaan zitten)

Vervolgens probeert de onderzoeker de tibia naar voren te trekken ten opzichte van het femur.

trek de tibia naar je toe

Positief

als meer dan 1 cm speling

Wanneer de tibia naar voren kan worden bewogen ten opzichte van het femur wordt de test positief genoemd en zou dit kunnen duiden op een scheur in de voorste kruisband.

Dit wordt vergeleken met de niet aangedane zijde.

Sensitiviteit : 56 procent.
Specificiteit : 78 procent.
Opmerking :

Onderbouwing

Bij de anterior drawer test wordt gekeken of voorwaartse beweging tussen tibia en femur mogelijk is. Bij een intacte voorste kruisband zal deze voorwaartse beweging nauwelijks mogelijk zijn en stoppen wanneer de voorste kruisband zijn maximale lengte heeft bereikt.

Beeld positieve test

https://youtu.be/HjyRZXO10D4

 

Literatuur : Fysische diagnostiek - de waarde van enkele gebruikelijke tests voor het aantonen van een voorste kruisband ruptuur: meta-analyse