Onderzoek : Yergason’s test
Titel : Labrum leasie (anterior-superior)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

een positieve test is suggestief voor ruptuur of tenosynovitis van de bicepspees. 

Labrum laesie (anterior-superior)

Uitvoering

elleboog in 90° flexie, onderarm in maximale pronatie

de onderzoeker omvat de pols van de patiënt

de patiënt wordt gevraagd de onderarm te supineren tegen weerstand van de onderzoeker

Positief

pijn ter plaatse van de bicepsgroeve

 

Sensitiviteit : 15 procent.
Specificiteit : 95 procent.
Opmerking :
Literatuur : Supination sign