Onderzoek : Patrick's Test / FABER
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De patient ligt in ruglig op de behandelbank, de therapeut staat aan de zijkant.

Een been blijft gestrekt liggen, terwijl aan de testkant de heup naar flexie, abductie en exorotatie gebracht wordt,

de knie is in flexie, zodat de hiel tegen het contralaterale knie aan ligt.

De therapeut fixeerd de contralaterale SIAS en geeft druk op de geflekteerde knie.

Positive test:

Test is positief als herkenbare pijn onder L5 in de bil optreedt.

Pijn in de lies spreekt eerder voor een heupaandoening.

Sensitiviteit : 60 procent.
Specificiteit : 63 procent.
Opmerking :

Onderbouwing: geen van de auteurs gaf een onderbouwing aan voor deze test.

 

Literatuur : A multitest regimen of pain provocation tests as an aid to reduce unnecessary minimally invasive sacroiliac joint procedures