Onderzoek : Cluster van Laslett - 5 tests, 3 positief
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

Bij het Cluster van Laslett met 5 tests worden de tests in deze volgorde uitgevoerd:

  1. Distraction Test,
  2. Thigh Thrust,
  3. Compression Test,
  4. Sacral Thrust.
  5. Gaenslens Test.

Bij drie positieve testen wordt de verdere testprocedure gestopt.
Voor de beschrijving van de enkele testen zie "SI-provocatietests" bovenaan deze pagina.

Positieve tests:

Als de patiƫnt bij drie testen de bekende symptomen in de SI-regio onder L5 waarneemt wordt het cluster als positief beschouwd.

Er is bewijs dat er dan daadwerkelijk sprake is van SI-betrokkenheid.

Sensitiviteit : 94 procent.
Specificiteit : 78 procent.
Opmerking :

Onderbouwing: 
Bij drie positieve tests is de verhouding tussen sensitiviteit en specificiteit het hoogste, zodat hiermee het meest betrouwbare resultaat bereikt kan worden (zie voor alle getallen: Szadek, 2009 of Laslett, 2003). 
De volgorde van de tests werd bepaald door de validiteit van de losse testen. Distraction test bleek van deze testen de hoogste specificiteit te hebben, de Tight Thrust de hoogste sensitiviteit (zie resultaten van enkele tests bovenaan deze site). Deze worden daarom het eerste toegepast. Daarna volgen de Compression Test en de Sacral Thrust. 

 

Literatuur : Diagnostic validity of criteria for sacroiliac joint pain: A systematic review