Onderzoek : Cluster van de Wurff
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

Bij de Cluster van der Wurff worden 5 testen gebruikt, waarvan de testprocedure na 3 positieve testen gestopt kan worden.

De testen die in deze cluster gebruikt worden, zijn de volgende:

  1. Distraction Test,
  2. Tight Thrust,
  3. Compression Test,
  4. Gaenslen's Test,
  5. Patrick's Test (FABER).

Voor de beschrijving van de losse testen klik de link.

Positieve test:

Een test wordt als positief beschouwd, wanneer de patiƫnt de bekende pijn ervaart in de SI-regio onder L5.

Sensitiviteit : 85 procent.
Specificiteit : 79 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

De validiteit (verhouding tussen specificiteit en sensitiviteit) is het hoogste bij 3 positieve testen.

Dit is de reden, waarom op dit moment de testprocedure gestopt kan worden.

Voor de uitgebreide resultaten zie het artikel van van der Wurff uit 2006.

Literatuur : A multitest regimen of pain provocation tests as an aid to reduce unnecessary minimally invasive sacroiliac joint procedures