Onderzoek : Prone Hip Extension Test
Titel : Lumbale discopathie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De patiënt lig op de buik met beide benen in contact met de behandelbank.

De patiënt tilt dan 1 been gestrekt omhoog in de eindpositie tot een hoogte van ongeveer 20cm

en houdt dit 1 tot 2 seconde vast.

Sensitiviteit : 23 procent.
Specificiteit : 82 procent.
Opmerking :
Literatuur : Inter-rater agreement, sensitivity, and specificity of the prone hip extension test and active straight leg raise test