Onderzoek : Compression Test (SI)
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patient ligt op de zij met heupen in 45° en knieën in 90° geflekteerd.

De therapeut oefent een vertikale druk uit op de crista iliaca.

Deze druk wordt gelijdelijk opgevoerd en tot aan 20sec vast gehouden.

Treden de bekende klachten op, dan wordt de test afgebroken. 

De test wordt vervolgens herhaald met de patiënt liggend op zijn andere zij.

Positive test:

Patiënt ervaart herkenbare pijn aan het posteriore gedeelte van het SIG.

Sensitiviteit : 42 procent.
Specificiteit : 72 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:
Hiermee worden de posteriore ligamenten van het sacroiliace gewricht op rek gebracht.

 

Literatuur : Diagnostic validity of criteria for sacroiliac joint pain: A systematic review