Onderzoek : Gaenslens Test
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De patient ligt in ruglig aan de rand van de behandelbank.

Een been hangt over de rand, het andere been is in heup en knieën naar de borst van de patiënt toe gebogen.

De therapeut geeft druk op de knie verder naar de borst toe en een tegengestelde druk op de knie van het afhangende been richting de grond.

Deze test wordt aan beide zijdes uitgevoerd.

Positive test:

Herkenbare pijn van de patiënt wordt geprovoceerd.

Sensitiviteit : 50 procent.
Specificiteit : 85 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:
Bij deze test wordt een posteriore rotatie van het SIJ aan de kand van het geflekteerde been veroorzaakt, gelijktijdig met een anteriore rotatie van het SIJ aan de kant van het afhangende been.
Dit veroorzaakt een verwringing bij de symphysis os pubis.

 

Literatuur : A multitest regimen of pain provocation tests as an aid to reduce unnecessary minimally invasive sacroiliac joint procedures