Onderzoek : Sacral Thrust
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:
De patient ligt in buiklig op de behandelbank. De therapeut geeft een axiale druk op het centrum van het sacrum (S2). Deze druk wordt ongeveer 20 sec vast gehouden

 

Sensitiviteit : 48 procent.
Specificiteit : 82 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:
Deze test geeft een anterior shearing van het sacrum tov van beide ilia.

Literatuur : Diagnosing painful sacroiliac joints: A validity study of a McKenzie evaluation and sacroiliac provocation tests