Onderzoek : Resisted Abduction Test
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:
De patiënt ligt op de rug, het been volledig gestrekt en 30° in abductie. De therapeut geeft druk naar adductie aan de enkel, de patient moet het been op de plek houden.

Positive test: De test is positief, wanneer bekende pijn in het SIG onder L5 optreedt.

Sensitiviteit : 90 procent.
Specificiteit : 81 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:geen van de auteurs gaf een onderbouwing aan voor deze test.

 

Literatuur : Diagnostic validity of criteria for sacroiliac joint pain: A systematic review