Onderzoek : Tinel's sign of the elbow
Titel : Cubitaal tunnel syndroom
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving uitvoering van de test:

De patiënt zit met zijn onderarm in supinatie en de elleboog in 90° flexie. De onderzoeker geeft vervolgens met een reflex hamer vier tot zes tikken op de nervus ulnaris proximaal van de cubitale tunnel. De test is positief wanneer de patiënt tijdens de uitvoering van de test dezelfde klachten ervaart aan de nervus ulnaris.

Sensitiviteit : 54 procent.
Specificiteit : 99 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In het wetenschappelijk artikel (Cheng, 2008) komt naar voren dat de Tinel’s sign kan worden gebruikt om het cubitaal tunnel syndroom aan te tonen. Dit artikel is beoordeeld met een score 8 op de QUADAS. Dit wil zeggen dat het artikel matig van kwaliteit is, omdat er minimaal een score van 10 moet zijn op methodologische kwaliteit om een goed te scoren. Aangezien het slechts één artikel betreft met een matige kwaliteit, is het niet mogelijk om een goed onderbouwde conclusie hieraan te verbinden.

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.