Onderzoek : Talar tilt
Titel : Enkelband letsel
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering

De patiënt ligt op de rug of in zijlig met een ontspannen voet.

De niet-aangedane zijde wordt eerst getest voor de vergelijking.

De voet wordt in neutrale positie gezet (90 graden).

Het distale onderbeen wordt gefixeerd met een hand boven het bovenste spronggewricht en leg bij voorkeur de duim ter hoogte van de sinus tarsi.

Met de andere hand wordt de calcaneus omvat in de uitgangstand en geeft hiermee een inversiekracht.

Positieve test

De test wordt positief bevonden wanneer de ‘tilt’ 15° groter is aan de aangedane zijde dan aan de niet aangedane zijde.

inversie of eversie van de voet tov onderbeen positief als er een verschil is tov gezonde zijde van meer dan 5-10°  

Sensitiviteit : 52 procent.
Specificiteit : 83 procent.
Opmerking :
Literatuur : Talocrural and subtalar joint instability after lateral ankle sprain