Onderzoek : Teken van Tinel
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

Doel

Tinel’s sign van de pols is een indicatie voor het carpaal tunnel syndroom.

Vermoeden van carpaal tunnel syndroom, CTS

Uitvoering

De patiënt zit of staat en houdt zijn pols in een neutrale positie.

De onderzoeker gebruikt zijn vinger of een reflex hamer om op de plek waar de nervus medianus de carpale tunnel naar binnen treedt te tikken.

Pees van de m. palmaris longus wordt beklopt ter hoogte van het ligamentum carpi transversum

Positief

Een positieve test wordt veroorzaakt door tintelingen of paresthesieën in de duim, wijsvinger, middelvinger en laterale helft van de ringvinger.

positief als er een ongemakkelijk gevoel of dysesthesie optreed in de duim

De tintelingen of paresthesie moeten gevoeld worden op het punt van drukken/tikken voor een positieve test.

Sensitiviteit : 50 procent.
Specificiteit : 77 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In de systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005) komt naar voren dat de Tinel’s sign at the wrist goed is in het aantonen van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 9 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review goed van kwaliteit is. Een ander systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005)geeft juist aan dat de sensitiviteit hoger is. Deze review is echter beoordeeld met een 8 op de AMSTAR. Dat wil zeggen dat de review matig van kwaliteit is. Verder zijn er nog andere wetenschappelijke artikelen gevonden die echter geen eenduidige cijfers weergeven over de sensitiviteit en specificiteit van de Tinel’s sign at the wrist. Door de onderlinge verschillen, is het moeilijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Onderbouwing

De test geeft een indicatie voor de mate van regeneratie van sensorische vezels van de nervus medianus.

Het meest distale punt, waarbij een abnormale sensatie wordt gevoeld, representeert de limit van zenuw regeneratie.

 

Literatuur : A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome