Onderzoek : Reverse Phalen’s Test
Titel : Carpaal tunnel syndroom
Prevalentie : 29 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test:

De patiënt staat of zit en de onderzoeker brengt de pols van de patiënt in extensie,

terwijl de patiënt wordt gevraagd om met dezelfde hand in de hand van de onderzoeker te grijpen.

Vervolgens geeft de onderzoeker één minuut direct druk op de carpale tunnel.

 

De patiënt staat of zit en plaatst beide handpalmen tegen elkaar.

Beide handen worden door de patiënt naar de taille gebracht, terwijl de handpalmen één minuut tegen elkaar aan blijven door volledige extensie van beide polsen.

Wanneer de test op deze manier wordt uitgevoerd, komt er echter niet zoveel druk op de carpaal tunnel te staan. 

Positief

Beide testen zijn positief wanneer de testen dezelfde symptomen (tintelingen en gevoelloosheid) produceren als bij de Phalen’s test.

Er is dan een indicatie voor een pathologie van de nervus medianus.


Sensitiviteit : 55 procent.
Specificiteit : 100 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In de systematic review (Massy-Westropp, Grimmer & Bain, 2005) komt duidelijk naar voren dat de Reverse phalen’s test goed is in het aantonen van het carpaal tunnel syndroom. Deze review is beoordeeld met een 8 op de AMSTAR. Dit wil zeggen dat de review matig van kwaliteit is. Een ander wetenschappelijk artikel (El Miedany, Ashour, Youssef, Mehanna & Meky, 2008) geeft cijfers weer van de sensitiviteit en specificiteit voor zowel het carpaal tunnel syndroom als voor een tenosynovitis. Deze cijfers komen redelijk overeen met de systematic review, alleen scoren deze cijfers lager op de beoordeling. De onderlinge verschillen komen grotendeels overeen, maar door een beperkt aantal artikelen is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Literatuur : A systematic review of the clinical diagnostic tests for carpal tunnel syndrome