Onderzoek : Triangulair fibrocartilage complex (TFCC) load test
Titel : TFCC - Triangulare Fibrocartilage Complex
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering van de test:

De patiënt zit of staat, waarbij de onderzoeker de onderarm van de patiënt met één hand en de hand van de patiënt met de andere hand vasthoudt.

De onderzoeker geeft vervolgens axiale druk en devieert de pols naar ulnair, terwijl de pols naar dorsaal en palmair of bij roteren van de onderarm.

Positief

Wanneer de patiënt tijdens het uitvoeren van de test pijn voelt of een klik of kraakgeluid voelt in het gebied van het triangulair fibrocartilage complex is de test positief.


Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin het doel van de Triangulair fibrocartilage complex test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

Literatuur : Orthopedic physical assessment (5th ed.).