Onderzoek : Thumb UCL Laxity Test
Titel : Ski-duim (UCL)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

doel

Deze test wordt gebruikt voor een keepers of skiërs duim.

uitvoering van de test:

De patiënt zit, terwijl de onderzoeker met één hand de hand van de patiënt stabiliseert en met de andere hand de duim van de patiënt in extensie brengt.

Terwijl de onderzoeker de duim in extensie houdt, gebruikt de onderzoeker de valgus stress voor het metacarpophalangeal gewricht om het ulnaire collateraal ligament en geassocieerde collateraal ligament  op spanning te brengen.

Om het collateraal ligament  geïsoleerd te testen, wordt het carpometacarpale gewricht in 30° flexie gebracht en een valgus stress gebruikt.

Positief

Wanneer de valgus beweging groter is dan 30° tot 35° is een volledige ruptuur van het ulnaire collateraal ligament en geassocieerde collateraal ligamenten geïndiceerd.

In dit geval moet de laxiteit groter zijn dan de onaangedane zijde (normale laxiteit bij extensie is ongeveer 15°), maar niet zoveel als bij een complete ruptuur.

Sensitiviteit : 94 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

Er is één artikel (Heyerman et al.)in Cook (2012) gevonden, waarin naar voren komt dat de Thumb UCL laxity test kan worden gebruikt om een keepersduim of een skiërsduim uit te sluiten. Echter alleen de sensitiviteit wordt in Cook (2012)weergegeven. Zowel de specificiteit en de methodologische kwaliteit van het artikel zijn niet getest in het betreffende artikel. Bovendien kon het artikel niet fulltext op internet worden geopend. Het is daarom niet mogelijk om een goed onderbouwde en eenduidige conclusie hieraan te verbinden.

Literatuur : Orthopedic physical assessment (5th ed.).