Onderzoek : Impingement sign (flexion-internal rotation test)
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patient ligt op zijn rug. De onderzoeker brengt een been naar flexie en interne rotatie.

Positive test:

Pijn voor beweging, pijn bij alleen flexie of interne rotatie, pijn bij flexie in combinatie met rotatie en pijnreductie bij flexiebeweging tijdens tegelijke rotatie zijn alles positive resultaten.

 

Sensitiviteit : 70 procent.
Specificiteit : 44 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Nogier ea. (2010) geeft meerdere waardes voor sensibiliteit voor verschillende patiëntengroepen aan. De waardes gaan van 20% tot 70%. Chan ea. (2008) levert een goede waarde van 83%. Gemiddeld gezien is de test dus matig tot goed geschikt om laesies uit te sluiten.

{slider Specificiteit}

Nogier ea. (2010) levert meerdere specificiteitsscores voor verschillende patiëntengroepen met 44% als de slechteste en 86% als de beste waarde. Gemiddeld is de test dus goed bruikbaar om laesies aan te tonen,maar gezien de methodologische kwaliteit van het artikel moet het met voorsichtigheid beschouwd worden.

{slider Validiteit}

Geen specifieke validiteitsscore is beschikbaar. Gebaseerd op de gevonden waarden sensitiviteit en specificiteit is de test matig tot goed gebruikbaar voor het uitsluiten en goed gebruikbaar voor het aantonen van laesies in het heupgewricht.

{/sliders}

 

Literatuur : Descriptive epidemiology of mechanical hip pathology in adults under 50 years of age (prospective series of 292 cases: Clinical and radiological aspects and physiopathological review)