Onderzoek : SCOUR test
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patiënt ligt op zijn rug terwijl de onderzoeker het aangedane been in flexie en adductie brengt. Daarna wordt het been geroteerd.

Positive test:

De test is positief als de karakteristieke pijn ontstaat.

 

Sensitiviteit : 75 procent.
Specificiteit : 40 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

De drie artikelen geven gemiddelde tot goede sensitiviteitswaarden voor de SCOUR test. Alle artikelen hebben  gemiddelde scores op de JADAD en QUADAS scales wat hun waardes gelijkermate betrouwbaar maakt. De test lijkt dus goed bruikbaar te zijn om intra-articulare dysfunctie uit te sluiten.

{slider Specificiteit}

Maslowski ea. (2009) en Suenaga ea. (2002) leveren gemiddelde tot lage waardes voor specificiteit. De test is dus minder geschikt intra-articulare laesis aan te tonen.

Beide artikelen hebben gemiddelde scores op de JADAD en QUADAS wat de betrouwbaarheid van de gevonden waardes onderbouwd.

{slider Validiteit}

Er zijn geen specifieke validiteitswaarden beschikbaar. De slechte specificiteitswaarden laten echter vermoeden dat de test niet geschikt is om intra-articulare laesie in de heup aan te tonen, maar door de goede sensitiviteitswaarden eerder ervoor geschikt is laesies uit te sluiten.

{/sliders}

Literatuur : The diagnostic validity of hip provocation maneuvers to detect intra-articular hip pathology