Onderzoek : Log-roll test
Titel : Intra-articulair
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Beschrijving:

De patiënt ligt op zijn rug terwijl de onderzoeker beide handen op het bovenbeen plaatst. Het been wordt daarna naar endo- en exorotatie beweegt.

Positive test:

Pijn of een beperking zijn een positief resultaat.

 

Sensitiviteit : 30 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Er zijn bijna geen waardes voor deze test beschikbaar.

Clohisy ea. (2009) leveren een slechte sensitiviteitsscore van 30%, maar het artikel zelf scoort ook slecht op de JADAD en QUADAS scale. Een echte uitspraak over de kwaliteit van de test is dus niet mogelijk. Verdere onderzoeken zijn nodig.

{slider Specificiteit}

Er is helaas geen waarde voor specificiteit beschikbaar. Verdere onderzoeken zijn nodig.

{slider Validiteit}

Voor deze test is geen resultaat voor specificiteit gevonden en een heel slecht resultaat voor sensitiviteit.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de validiteit laag is.

{/sliders}

Literatuur : Clinical presentation of patients with symptomatic anterior hip impingement.