Onderzoek : Steinman’s tenderness test
Titel : Meniscus laesie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Test beschrijving
De patiënt ligt op zijn rug op een tafel met de aangedane extremiteit aan de kant van de onderzoeker. De onderzoeker houdt de knie in flexie en palpeert de gewrichtspleet, vervolgens brengt hij de knie in extensie.

Positieve test
Wanneer de pijn in de knie bij extensie zich naar anterior verplaatst en bij flexie naar posterior is de test positief.

Modificatie:
Patiënt in ruglig. De onderzoeker buigt de knie en heup. Één hand wordt op het gewrichtsspleet van de knie geplaatst met de andere hand wordt er via de voet een endo- of exorotatie uitgevoerd in het kniegewricht. Dit moet in verschillende graden van knieflexie worden uitgevoerd, maar wanneer de knie geroteerd wordt mag de knie niet bewegen.

Sensitiviteit : 29 procent.
Specificiteit : 100 procent.
Opmerking :
Literatuur : Meniscal lesions in the anterior cruciate insufficient knee: The accuracy of clinical evaluation.