Onderzoek : Kim’s test
Titel : Labrum leasie (posterior)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

Labrum leasie (posterior)

Uitvoering

A, de patiënt zit waarbij de arm in 90 graden abductie staat.

De onderzoeker houd de elleboog vast van de patiënt en geeft een sterke axiale druk op de elleboog.

zittend, met de arm in 90° abductie en 90° flexie in de elleboog

de onderzoeker omvat met één hand de elleboog van de patiënt, de andere hand omvat het laterale deel van de bovenarm

B, terwijl de arm wordt ge-eleveerd in 45 graden schuin naar boven,dan wordt er druk uitgeoefend naar beneden en naar achteren op de proximale arm.

er wordt axiale druk uitgeoefend en tegelijkertijd wordt de arm in 45° diagonaal geëleveerd (in adductie-anteflexie richting). 

Met de proximaal gelokaliseerde hand wordt druk naar inferieur en posterieur uitgeoefend

Tijdens de test is het belangrijk om een stevige axiale druk aan het gleniode oppervlakte te houden door de humeruskop.

Daarom is het van belang dat de patiënt met de rug tegen een zitting zit, in plaats van dat een patiënt op een kruk zit.

Op deze manier is er goed te zien of de te onderzoeken arm axiale druk/ belasting aan kan.

Positief

Een plotselinge schouderpijn duidt op een positieve testuitslag, ongeacht van de bijkomende posterieure klik van de humeruskop.

plotselinge posterieure schouderpijn, suggestief voor postero-inferieur labrum letsel. 

Het horen van een click is suggestief voor posterieure instabiliteit met labrum laesie

Sensitiviteit : 87 procent.
Specificiteit : 87 procent.
Opmerking :

de axiale druk zorgt voor meer druk op het inferieure deel van het posterieure labrum

 

Literatuur : The Kim test: a novel test for posteroinferior labral lesion of the shoulder-a comparison to the jerk test