Onderzoek : Yergason’s test
Titel : Labrum leasie (anterior-superior)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Labrum laesie (anterior-superior)

elleboog in 90° fl exie, onderarm in maximale pronatie

de onderzoeker omvat de pols van de patiënt

de patiënt wordt gevraagd de onderarm te supineren tegen weerstand van de onderzoeker

pijn ter plaatse van de bicepsgroeve

 

Sensitiviteit : 15 procent.
Specificiteit : 95 procent.
Opmerking :

een positieve test is suggestief voor ruptuur of tenosynovitis van de bicepspees. 

Later werd deze test ook gebruikt voor labrum laesies

 

Literatuur : Supination sign